Day Activity Time Facilitator
MONDAY GOOD MORNING HATHA YOGA.    7-8.30 am Laure
  HATHA or VINYASA FLOW YOGA  9-10.30 am  Laure/Salomea/Bebe
  HATHA YOGA  5.30-7pm. Laure
       
TUESDAY GOOD MORNING HATHA YOGA.  7-8.30 am Laure
  HATHA or VINYASA FLOW YOGA  9-10.30 am  Laure/Salomea/Bebe
  CLASSICAL HATHA YOGA.    5.30-7pm. Rute
WED. GOOD MORNING HATHA YOGA.    7-8.30 am Laure
   HATHA or VINYASA FLOW YOGA  9-10.30 am Laure/Salomea/Bebe
   HATHA YOGA  5.30-7pm  Bala
       
THURS. GOOD MORNING HATHA YOGA   7-8.30 am Laure
  HATHA or VINYASA FLOW YOGA  9-10.30 am  Laure/Salomea/Bebe
  HATHA FLOW YOGA  5.30-7pm. Andres Acosta
FRIDAY GOOD MORNING HATHA YOGA   7-8.30 am Laure
  HATHA or VINYASA FLOW YOGA 9-10.30 am Laure/Salomea/Bebe
  HATHA YOGA.  5.30-7pm Bala
 SATURDAY GOOD MORNING HATHA YOGA   7-8.30 am  Bala
  HATHA or VINYASA FLOW YOGA  9-10.30 am Laure/Salomea/Bebe
  HATHA YOGA 5:30-7:00 pm Laure
SUNDAY HATHA YOGA  10:00-11:30 am. Bala

Close Menu